Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

czarna89

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion vianattaly nattaly
czarna89

February 18 2017

czarna89
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viamorphine morphine
czarna89
6029 d878
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viamorphine morphine
czarna89
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viamisery misery
czarna89
czarna89
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamisery misery
czarna89
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viamisery misery

February 01 2015

czarna89
9084 a61d
W końcu się poddajesz. Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz.Patrzysz się obojętnym wzrokiem na to,co Cię otacza i...już nie potrafisz zrozumieć o co było to zamieszanie. Nie interesuje Cię już czy ktoś odejdzie albo czy może zranić. Zgadzasz się na wszystko. Umarłaś, sama przyznaj.
Reposted fromkarosia karosia viaredshadow redshadow
czarna89
czarna89
4939 3f9e

January 31 2015

czarna89
6351 bad3
Reposted fromfilmowy filmowy viawez-wyjdz wez-wyjdz
czarna89
2863 da07
Reposted fromdarthsadic darthsadic viamadziuula madziuula

January 30 2015

czarna89

nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 

— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viacarre carre
czarna89

Uległa miłości do butelki, do tego bawełnianego świata o miękkich krawędziach, w którym niczego nie ma. Ani przeszłości, ani teraźniejszości, ani przyszłości.

— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarre carre

January 29 2015

czarna89
0915 d4eb

January 28 2015

czarna89
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaucieknijmi ucieknijmi
czarna89
2767 9393 500
Reposted fromknot knot vianienasycenie nienasycenie
9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh vianienasycenie nienasycenie
czarna89
0896 6829
Reposted fromjustMeee justMeee viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl