Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2015

czarna89
2863 da07
Reposted fromdarthsadic darthsadic viamadziuula madziuula

January 30 2015

czarna89

nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 

— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viacarre carre
czarna89

Uległa miłości do butelki, do tego bawełnianego świata o miękkich krawędziach, w którym niczego nie ma. Ani przeszłości, ani teraźniejszości, ani przyszłości.

— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarre carre

January 29 2015

czarna89
0915 d4eb

January 28 2015

czarna89
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaucieknijmi ucieknijmi
czarna89
2767 9393 500
Reposted fromknot knot vianienasycenie nienasycenie
9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh vianienasycenie nienasycenie
czarna89
0896 6829
Reposted fromjustMeee justMeee viaucieknijmi ucieknijmi
czarna89
8710 db31
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaucieknijmi ucieknijmi
czarna89

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viacichaczem cichaczem
czarna89
Ona nie potrafiła zostać, ja nie potrafiłem jej zatrzymać, obydwoje byliśmy równo porąbani i dźwigaliśmy nadbagaż przeszłości.
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir viacichaczem cichaczem
czarna89
4740 314d
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viasunrise sunrise
czarna89
4568 c419
czarna89

Ideałów nie ma. Są ludzie.

Reposted fromcarre carre viazapachsiana zapachsiana
czarna89
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— Żulczyk
Reposted fromszalony-virus szalony-virus
czarna89
Reposted fromdobby dobby viazapachsiana zapachsiana
czarna89
Reposted fromtapczan1 tapczan1 vianattaly nattaly
czarna89

January 24 2015

czarna89

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
czarna89
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta
— Charles Bukowski, "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"
Reposted fromlambadada lambadada viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl