Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

czarna89
1208 b9f3
Reposted fromursa-major ursa-major viamisery misery
czarna89
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamisery misery
czarna89
0071 5489
Reposted fromursa-major ursa-major viasarkastyczna sarkastyczna
czarna89
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viasarkastyczna sarkastyczna
czarna89
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
Reposted frompannacormac pannacormac viasarkastyczna sarkastyczna

April 15 2017

czarna89
7152 3feb
Reposted fromtatze tatze viatfu tfu
czarna89
4297 e0b1
Reposted fromkraina-kici-kici kraina-kici-kici viatfu tfu
czarna89
czarna89
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
czarna89
7355 2001 500
Reposted fromyouatemyenchilada youatemyenchilada viatfu tfu
czarna89
1411 8b45 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viatfu tfu
czarna89
Reposted fromtfu tfu vianattaly nattaly
czarna89
3425 d796 500
Łyso Ci teraz?
Reposted frompankamien pankamien viatfu tfu

March 23 2017

czarna89

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion vianattaly nattaly
czarna89

February 18 2017

czarna89
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viamorphine morphine
czarna89
6029 d878
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viamorphine morphine
czarna89
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viamisery misery
czarna89
czarna89
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamisery misery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl